Versionsmeddelande 2020-03-23

Följ

Export av SIE-fil för valfri period

Nu har vi förenklat överföring av bokföring från Specter till ett annat bokföringssystem eller analysprogram. Specter stödjer nu även export av filformatet SIE 4i, detta format används för att exportera verifikat inom ett valfritt datumintervall.

sie4i.jpg

Du hittar SIE-export under Bokföring -> Exportera SIE-fil. Observera att du behöver Bokföringsfunktionen i ditt system.

PS! Se även versionsmeddelande från 11 mars 2020, många efterfrågade nyheter och förbättringar kring t.ex. Inköp, Dropship och artikelhantering.

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer