Versionsmeddelande 2020-03-11

Följ

Många efterfrågade nyheter och förbättringar:

 

Förhindra att ta bort rad på inköp

Enligt samma princip som på orderrad hindras nu användaren från att ta bort inköpsrad som är helt eller delvis inlevererad. Man kan inte heller ändra antal på inköpsraden till mindre än vad som är inlevererat.

 

bortRadInk_p1.png

bortRadInk_p2.png

  

Ta bort dropshipkoppling

En kundorder kan nu frikopplas från dropshipflödet om inköpsorderns koppling till kundordern avbrutits. En ny knapp har lagts till. Knappen är inte klickbar om det finns kopplade inköp. 

dropshipkoppling.png

 

Filtrering på aktiverade/ej aktiverade fakturor för Klarna, SVEA, DIBS och Fortus

Många av våra kunder har önskat enklare sökning av framförallt ej aktiverade fakturor med koppling till våra betalpartners.

Klickar man på "Fler sökkriterier" i fakturavyn kan något av de aktuella betalsätten väljas; Klarna, SVEA, DIBS eller Fortus. 

Under det valda betalsättet visas nu två rutor: Aktiverad och Ej aktiverad. Sökning sker nu enligt det önskade filtret med dess kombinationer.

Filtreringen är bara kopplad till ovannämnda betalsätt och visas endast om något av dessa väljs.

unnamed3.png

Här: Klarna Global

 unnamed2.png

 

Sortering av leverantörer på artikelkort

När man skapar ny/ändrar artikel kan man nu välja vilken leverantör som ska användas när man skapar beställningsförslag.

sortLev.png

 

"Utför med markerade" på Inköp

I vyn “Sök inköpsorder” kan man nu markera/markera alla och välja “Utför med markerade”. Ett menyval finns tillgängligt => “Sätt inköpsorder till fakturerad”.

utf_rMedInk_p.png

 

Variantartiklar

Det blir nu enklare att skapa variantartiklar på artikelkortet. Från Varianthanteringsfliken styrs man direkt ut till fliken med variantartiklar där variantartiklar skapas.

 

Textartiklar

Läs mer om textartikel här.

Bryts kopplingen till en befintlig artikel på kundorder, offert eller inköpsorder visas detta tydligt genom dels en varningstriangel dels en popup med ytterligare information när man hovrar över symbolen. 

Notera att detta gäller bara när kopplingen bryts. Väljer man att skriva in ett artikelnummer som ej finns i artikelregistret visas ingen varning.

textartiklar.png

 

Mantelsändning - valuta

Handelsfaktura för mantelsändning skapas i standardvalutan för systemet om ingen inställning görs.

Använder ni ALLTID en och samma valuta som inte är standardvaluta för sändningar utanför EU-området, kan denna valuta anges och kommer då att gälla för ALLA handelsfakturor som genereras med mantelsändning. Kontakta Kundtjänst för ändring av valuta på handelsfaktura.

 

Nya fraktsätt

Lagt till nya fraktsätt i vår koppling mot Unifaun:

  • Airmee
  • LGT Home Delivery

 

Buggfix Pagero:

Skickas e-faktura till Pagero samtidigt som rutan för utskrift är ibockad fick man tidigare ingen utskrift, detta är nu korrigerat.

 

API

Vi har förbättrat kvaliteten i vårt API så att ni säkrare får rätt information i rätt tid till era integrerande system, såsom webbshoppar och lagersystem.

Vi har även uppdaterat API-beskrivningen och förtydligat hur man använder publicera artikeln i webshop när man har mulitwebshop.

 

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer