Inläsning av direktbetalningar och förskottsbetalningar

Följ

Utbetalningar från betalleverantörer måste kunna matchas mot en faktura i Specter och kunna prickas av. Detta förfarande kräver dock att en faktura hunnit skapas, vilket inte alltid är fallet. Integrationen med DIBS har länge erbjudit en funktion med ett förskottskonto för att råda bot på detta - och denna funktion har nu utökats för att även gälla SVEA Checkout. Samtidigt tas funktionen för att avbryta eller ta bort en förskottsbetald eller en manuellt förbetald order bort.

Utbetalningar från betalleverantörer ska matchas mot en faktura i Specter
Vid en direktbetalning eller SWISH-betalning i er webb-shop sker en utbetalning av orderbeloppet från betalleverantören (t ex SVEA, Klarna, DIBS) till ert bankkonto. Beroende på vilka betalleverantörer ni har samt vilka villkor som gäller i avtalen genomförs betalningarna i regel med en viss fördröjning.

Fakturan skapas i Specter efterhand, för det mesta i samband med varuleveransen. Genomförs utbetalningar med flera dagars fördröjning har ofta en faktura redan hunnit skapats och betalningen prickar då automatiskt av fakturan som betald med korrekt datum. Sker utbetalningen redan samma dag finns kanske ingen faktura i utbetalningsögonblicket. Inläsningen kan då inte matcha mot någon faktura.

Utökad funktionalitet för SVEA Checkout
I DIBS-integrationen bokas direktbetalningar redan idag på ett förskottskonto vid inläsningen, ordern hittas och bokningen sker med ett korrekt datum. Specter utökar nu denna funktion att även gälla SVEA Checkout.

Funktionen underlättar mycket. När fakturan sedan skapas kommer förskottskontot att bokas mot intäkter och moms.

Möjligheten att avbryta eller ta bort förskottsbetald order tas bort – gäller alla betalleverantörer samt alla manuellt förbetalda order.
I och med det kan eventuella fel förhindras i bokföringen eftersom förskottskonto och bankkonto annars inte blir nollade vid återbetalningar.

Ikonen för “avbryt order” är gråmarkerad nu vid en förskottsbetald order och klickar man på den möts man av denna information:

1.jpg

Från och med nu måste man vid sådana tillfällen istället gå vägen via faktura och kreditfaktura. Observera också att denna förändring gäller samtliga betalleverantörer och alla manuellt förbetalda order.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer