Versionsmeddelande 2018-08-16

Följ


Effektivare hantering av OCR-inläsningar 

Användargränssnittet för inläsningar har omarbetats för att ge er som arbetar med betalningsfiler mer kontroll och flexibilitet. Jämfört med tidigare så sorteras nu inläsningar i fallande ordning vilket gör att du alltid ser de senaste inläsningen överst i listan. 

Navigeringen har också förbättrats och tillåter dig nu att snabbare navigera mellan olika sidor istället för att behöva klicka dig igenom sida för sida.

 


Fakturanummer visas nu direkt på raderna som har prickats av och ger en mycket bättre överblick. Möjligheten att hoovra över länken för att visa ytterligare information kvarstår. (Tidigare stod det  "visa detaljer")

 


Nya verktyg för att hantera felaktiga inbetalningar

Skapa verifikation

Om det inkommit en över-inbetalning kan man enkelt boka bort det överstigande beloppet genom att skapa ett verifikat och styra hur det skall bokföras. Nedan exempel visar en inbetalning på 2693 kr varav 1488 kr är överbetalt.


Klicka på  för att skapa ett verifikat.

 

Arkivera

Inläsningar som innehåller fel eller varningar som ej ska bokföras eller kopplas mot en faktura kan nu arkiveras. Det innebär att den anses hanterad och försvinner ur listan. Det är alltid möjligt att söka upp en arkiverad filinläsning i efterhand. Inläsningar som har blivit arkiverade kan vid ett senare tillfälle kopplas till en faktura eller bokföras genom att skapa ett verifikat.


Klicka på  för att arkivera inbetalningen.

Systemförbättringar:

Kopiera artikel
Lägger du ofta upp nya artiklar med liknande information som någon av dina befintliga artiklar? För att underlätta den manuella processen och spara tid så kan du nu enkelt kopiera dina artiklar. Funktionen ligger ute för alla våra kunder. Läs mer i vår hjälptext: Kopiera artikel

Kopiera inköpsorder
Vi utökar även kopieringsfunktionen till inköpsorder. Istället för att manuellt mata in flera rader med artiklar kan du spara tid genom att enkelt kopiera en befintlig inköpsorder en eller flera gånger. Läs mer i vår hjälptext: Kopiera inköpsorder

 

 

Var denna artikel till hjälp?
3 av 3 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer