Kopiera inköpsorder

Följ

Du kan nu enkelt kopiera en inköpsorder, istället för att manuellt mata in flera rader med artiklar, genom att klicka på kopieringsikonen i listningsvyn.

Ni söker först upp er inköpsorder, via inköp i vänstermenyn, som ni vill kopiera. Där klickar ni på kopieringsikonen på höger sida för att kopiera ert inköp.

 

Kopieringskommandot visas även i högra hörnet i övre menyraden på den redan skapade inköpsordern. Detta för att slippa söka upp inköpet på nytt ifall det skall kopieras fler gånger.

 

 

När du klickat på ikonen, eller i övre menyraden, så kommer du till sidan för att skapa ett nytt inköp där fälten från det inköpet du valt att kopiera nu är förifyllda.

Följande fält kommer INTE att komma med ifrån ursprungsordern vid kopieringen av inköpet.

  • Orderdatum, leveransdatum och beräknad inleverans från kopierat inköp kommer ej med. Det kopierade inköpet uppdateras till det aktuella datumet då inköpsordern skapas.
  • Eventuell bifogad fil

 

En inköpsorder som genererats via dropshipfunktionen kommer inte att kunna kopieras och ett felmeddelande kommer därmed att visas istället för ytterligare ett inköp. 

Observera att priserna baseras på samma pris som finns på ursprungsinköpsordern. För att se om inköpspriset har ändrats kan du klicka i fältet artikelnummer eller benämning på den kopierade ordern för att få fram artikelns angivna pris på artikelkortet.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer