Versionsmeddelande 2018-05-22

Följ

Anonymisera kund
Möjligt att anonymisera en kund, så att historik m.m. finns kvar men personuppgifterna blir anonymiserade och kan inte kopplas till någon privatperson: Läs hjälptext: Anonymisera kund

Utökad funktion i journalminne

Det finns nu möjlighet att exportera journalminne till Xml. Filen följer SAF-T formatet som är en internationell standard för export av data till skattemyndigheter. Vid export inkluderas endast händelser som är med i dagsavslut. Säkerställ därför att dagsavslut är gjort för valt tidsintervall. Export-filen inkluderar händelser i alla kassor.

 

 

 

 

Systemförbättringar:

DIBS/Debitech
Säkrare integration mellan Specter och betalningslösningar via DIBS, D2 och DT (Debitech). För att trygga dina betaltransaktioner och följa marknadens krav använder vi nu protokollet TLS 1.2, vilket ger en högre säkerhet vid kommunikation över internet.
TLS står för Transport Layer Security.

Läs mer: https://tech.dibspayment.com/d2-security-update

Utveckling av kund-API:t
Låt era säljare jobba med sina kunder när de säljer från ett säljsystem som är ihopkopplat med Specter. Som säljare kan du nu välja att jobba med dina egna kunder i system kopplade till Specter, t.ex. fristående orderläggningssystem.

Du kan nu via API-anrop (getCustomersExternalNeedUpdate) få med den säljare som är kopplad till din kund. Vi har även förbättrat hämtning av kunddata via API.

Utveckling av artikel-API:t
Ha alltid rätt pris vid försäljning till slutkund vid försäljning från webbshop..
Vi har nu utökat möjligheten att få rätt pris till integrerade system genom att meddela när rabattprislistor skapas eller ändras.

Du hämtar nya priser i anropet getArticleInfoExternalNeedUpdate.

Kommunicera med dina kunder på deras språk
Specters kunder växer och säljer i allt fler länder. Förutom engelska och de nordiska språken har vi nu språkstöd även för spanska, tyska, franska, italienska, nederländska, portugisiska och polska.

Optimering av fakturaskapande
Systemet har optimerats för att själva skapandet av fakturan skall gå snabbare.

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer