Huvudbok

Följ

Huvudboken visar alla affärshändelser som gjorts under vald period i systematisk ordning, konto för konto. Huvudboken kan ni enbart generera om ni har funktionen Bokföring i systemet. 

 

Huvudboken tar ni ut genom att klicka på rapporter/journaler i vänster meny därefter väljer ni huvudbok i rullisten.

 

 

Ni väljer den period ni vill ta ut huvudboken på. Vill ni välja att ta ut rapporten per resultatenhet klickar ni i rutan för filtrera för resultatenheter och vid fler resultatenheter kan ni också välja en och en resultatenhet. Ni kan också välja att sortera huvudboken utefter datum alternativt Verifikationsnummer.

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer