Momsrapport (länder med momsskyldighet)

Följ

För att kunna skapa en korrekt momsrapport för ett annat land, där ni har momsskyldighet, än Sverige bör ni först ha kontrollerat att ni har rätt inställningar på era försäljningskonton respektive momskonton. Det gör ni under Internationell momshantering-Grundinställningar

 

Ni skapar er momsrapport under rapporter/journaler i vänster meny väljer i rullisten Momsrapport -länder med momsskyldighet

 

Där väljer ni vilken period ni vill ta ut rapporten för och vilket momsland rapporten avser. 

 

Momsrapporten visar summerat belopp i valuta. Beloppet hämtas från fakturorna och från de fakturor där leveranslandet är, till exempel, Norge. Det bokförda beloppet visas först när ni har skapat journalerna och bokfört dem. Det bokförda beloppet visas i standardvalutan som är valt i ert system. Se fakturajournal för hur du skapar och bokför en journal. 

 

 

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer