Intrastatrapport - import

Följ

En intrastatrapport kan man ta fram över inlevererade inköp från leverantörer inom EU, från vilka man har importerat varor. Man tar ut intrastatrapporten över en period och den hämtar information från inleveranserna i Specter.

Viktigt att tänka på är att rapporten bara hanterar leverantörer som man har importerat från inom vald period och som man har sparat leverantörens land på och att det är ett land inom EU. Inköpen måste vara inlevererade för att värdet skall visas på rapporten. 

Kostnader för frakt och försäkring skall inte tas med i fakturerat värde.

Du kan läsa mer här: https://www.scb.se/intrastat

 

 

Var denna artikel till hjälp?
1 av 2 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer