Lagervärderingsrapport

Följ

Visar hur mycket ditt lager är värt per ett visst datum, baserat på antalet artiklar du har i lager och inventeringspriset på dessa. Möjlighet att även ta med artiklar som är inaktiverade.

Rapporten kan tas ut endast för artiklar som köps från en viss leverantör och/eller artiklar i en viss artikelgrupp eller artikelgrupper. Rapporten kan tas ut för samtliga lager eller per lager om flera lager finns.

Lagervärderingen kan tas ut på önskad värderingsdag i efterskott, med hänsyn till in- och utleveranser, gjorda efter värderingsdagen. 

Observera att fältet inventeringspris på artikelnivå måste vara ifyllt om du vill ha möjlighet att skapa denna rapport.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer