Skapa leverantörsfaktura utifrån inköpsordern

Följ

Inköpsorder-matchning direkt mot leverantörsfakturan. Enkel avstämning av det som faktiskt levererats och vad som debiterats från din leverantör.

Om man har Specters inköpsmodul kan man skapa leverantörsfakturor direkt utifrån inköpsordern istället för att göra detta i ett extra moment. Systemet känner av de inställningar som finns på artiklarna gällande inköpspris och leverantörens inställningar gällande valuta, moms och standardkontom mm.

Den här funktionen sparar värdefull tid!

 

Klicka på Inköp i vänstermenyn. Sök efter den aktuella inköpsordern, antingen på inköpsordernummer, leverantören eller båda två.

Klicka därefter på ikonen för skapa leverantörsfaktura. 

 

I den här vyn får man tre olika alternativ att välja mellan.

 

1.) Leveransfaktura (valda leveranser)
Det här alternativet ska man välja om man gjort flera inleveranser av inköpsordern men endast vill skapa faktura på vissa av dem. Vid detta val får man sedan välja exakt vilka inleveranser man vill skapa lev.faktura på.

 

2.) Slutfaktura ( Hela inköpsordern)
Det här alternativet skapar en leverantörsfaktura på hela beloppet på inköpsordern oavsett antal delleveranser.

3.) Ingen faktura ( Sätter inköpsorder till fakturerad )
Det här alternativet kan man välja om man har flera inköpsordrar på samma leverantör som sedan blivit samfakturerade. Istället för att behöva skapa leverantörsfaktura på varje inköpsorder kan man välja att göra det på en av dom och avbryta resterande inköpsordrar som ingår i fakturan du fått från leverantören.

Leverantörsfakturan blir en exakt kopia av inköpsordern och blir mycket enkel att stämma av. Man får en fin överblick på vad som levererats och vad leverantören säger skall betalas, exakt antal och pris.

Priset beräknas på de inställningar som är gjorda på artiklarna i avsnittet för " leverantörer och villkor"

 

Skapa sedan leverantörsfakturan enligt tidigare hjälptextavsnitt "Skapa utgift".

 

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer