Visa/skapa inventering

Följ

Inventeringsfunktionen finner ni under "Lager" i vänstermenyn följt av alternativen "Ny inventering" och "Visa inventeringar" i toppmenyn.

Ny inventering

Klicka på "Ny inventering" i toppmenyn. Skapa en inventering. Välj datum då lagret inventeras, aktuellt lager samt om du önskar inventera alla artiklar eller ett urval (t.ex en viss artikelgrupp eller artiklar som tillhör en viss leverantör, eller en kombination av dessa).

Väljer man att inventera ett urval så kommer artiklar som ej passar in i detta urval att ignoreras. Välj även om lagersaldot skall nollställas för ej inventerade artiklar i urvalet. 


OBS! Inställningen för nollställning av lagersaldo är mycket viktig. Kontrollera differensrapporten innan du checkar in en inventering för att se vilka artiklar som kommer påverkas.

 

Urval av artiklar vid skapande av inventering

Vid inventering finns det möjlighet att göra ett urval av vilka artiklar som ska innefattas av inventeringen. Nedan finns korta beskrivningar av hur urvalskriterierna kan användas.

Sökningen och sorteringen sker per artikel, dvs. varje artikel testas mot de villkor som satts upp. Tänk dig att varje artikel du vill ska komma med i inventeringen ska stämma in på samtliga villkor.

Eller

Operatorn ”eller” används om flera alternativ ska vara möjliga. Om du t.ex. vill inventera två artikelgrupper.I det här fallet kommer alla artiklar med som antingen ligger i artikelgruppen Bord eller i artikelgruppen Soffor. Notera att om operatorn ”eller” byts ut mot ”och” görs istället ett urval av artiklar som ligger både i artikelgruppen Bord och samtidigt i artikelgruppen Soffor. Detta kommer inte att ge några träffar alls eftersom en artikel bara kan ha en artikelgrupp.

Och

Operatorn ”och” används om du vill ställa flera krav på hur urvalet ska se ut, t.ex. att artiklarna ska ligga i en särskild artikelgrupp och att deras artikelnummer ska ha ett särskilt utseende.

Men inte

Operatorn ”men inte” kan användas för att utesluta vissa resultat, t.ex. om du vill inventera alla artiklar från en viss leverantör utom de som har ett artikelnummer som innehåller 540. 

Mer information om hur sökningen kan användas kan du hitta under CRM-sök/kunder.

Inventera artiklar

Klicka på <den gula ikonen med en röd högerpil> för att registrera artiklar. Välj sedan om du vill använda dig av artikelns streckkod

eller artikelnr. Du kan även välja om du vill att varje inmatning betyder en i antal, eller om du själv vill mata in antal manuellt.

Med hjälp av streckkodsscanner eller manuellt matar du sedan in streckkod/artikelnr i fältet och trycker sedan ENTER (behövs ej med streckkodsscanner) för att registrera. I denna vyn kan du även ta fram inventeringsrapport samt differensrapport för att se hur väl din inventering stämmer överens med aktuella lagersaldon.

Du kan även ångra en inventerad artikel genom att klicka på soptunnan ute till höger.

Checka in inventering

Klicka på det röda krysset för att "checka in" en inventering. Tänk på att datumet som anges är mycket viktigt då inventeringen kommer ta hänsyn till aktuellt lagersaldo vid detta datum.


Exempel:

Du skapar en inventering 1 december och lagersaldot i systemet för artikel A denna dagen är 10 st.

Du räknar artikel A och upptäcker att endast 8 st finns på lager.

Den 2 december säljer du 3 st av artikel A.

Den 3 december checkar du in inventeringen (och väljer samma incheckningsdatum som på startdatumet 1 Dec) och lagersaldot för artikel A kommer då att sättas till 5st (8 st inventerades samt 3 st som såldes efter angivet inventeringsdatum).


Under vyn "visa inventeringar" kan du sedan ta fram differens- samt inventeringsrapporter.

Lagervärden vid inventering

FIFO-metoden

Om man kör lagervärdering enl. FIFO-metoden används följande lagervärden vid olika scenarier: 

Lagersaldoökning

  • snittinköpspriset för artikeln när lagersaldot är större än noll
  • kalkylinköpspriset för artikeln när lagersaldot är större än noll

 

Lagersaldominskning

  • FIFO-värdet beräknas på samma sätt som för en utleverans av kundorder eller ett kassaköp

 

Bakåtdaterad inventering

  • Lagersaldoökning när lagersaldot är noll eller mindre
    • När lagersaldo är noll eller mindre så kommer artikelns kalkylinköpspris att sparas på dagens datum för att sedan kunna användas vid FIFO-beräkningar. Utleverans av artikeln kommer att ske enligt FIFO-metoden på det datum som den bakåtdaterade inventeringen sker på.
  • Lagersaldominskning
    • När man minskar antalet för en artikel så kommer Specter att använda sig av FIFO-beräkning på samma sätt som görs för en utleverans av kundorder eller ett kassaköp, minskningen av lagersaldo kommer att ske på det datum som den bakåtdaterade inventeringen sker på.

 

Ej FIFO

Om man inte kör FIFO används lagervärde enl. artikelns inventeringspris.

 

Bokföring vid inventering

Incheckning av inventeringen skapar ingen journal eller verifikation i bokföringen. För att korrigera lagersaldo måste en manuell bokföring ske efter din "Lagervärderingsrapport" eller "Lagerförändringsrapport".

 

Var denna artikel till hjälp?
4 av 9 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer