Skapa dropship-order/direktinköp

Följ

Grundinställningar för Direktinköp / Dropship

Gå in under ”Inställningar” -> ”Systeminställningar" och gör de inställningar som passar din verksamhet bäst, beroende på vad som är vanligast direktinköp eller dropship.

 

”Samla flera inköp på leverantör”; om detta är ikryssat så kommer flera order att kombineras till ett inköp.

  • Kund A köper vara X som skall beställas från leverantör L1
  • Kund B köper vara Y som skall beställas från leverantör L1

 

En inköpsorder kommer att skapas och på inköpsraderna kommer leverantören att få reda på vart varorna skall skickas.

Inköpsförslag:

Saxat från inköpsorder:

 

Om inställningen ”Samla flera inköp på leverantör” däremot ej är ikryssad kommer en order att bli en separat inköpsorder.

 

Inställningen ”Skapa inköpsförslag vid ny order”; om denna är i bockad kommer ett dropshipförslag skapas automatiskt varje gång man skapar en order, dvs. man kommer aldrig se den gråa ikonen ().

 

Skapa dropship-order/direktinköp

En dropship-order alternativt direktinköp skapas utifrån en kundorder (förutsätter att Systeminställningen ”Skapa inköpsförslag vid ny order” ej är i bockad. Om denna är i bockad kommer ett dropshipförslag skapas automatiskt varje gång man skapar en order, dvs. man kommer aldrig se den gråa ikonen).

Gå in i orderfunktionen och sök reda på aktuell order. Till höger om varje separat order finns en rad med små ikoner. En av dessa heter ”Skapa dropshiporder” (). Klicka på den och du kommer till sidan ”Ny dropship-order”.

Välj mellan att leverera direkt till slutkund eller till ditt lager.

Om leverans går till eget lager är leveransadressen till egna lagret med ”märkning” på kund.

Komplettera ordern med faktura- och leveransuppgifter.

Välj på artikelnivå om varan skall skickas direkt från leverantör till kund eller från eget lager. Om varan ej skall skickas från eget lager välj även vilken leverantör som beställningen skall gå till, kopplade leverantörer visas först.

Genom att bocka i rutan till höger om leverantör () väljer du att permanent uppdatera artikelns inköpspris och artikelnr på vald leverantör, annars gäller det på dropship-ordern angivna inköpspris/artikelnr endast på denna specifika inköpsorder.

Möjlighet finns att ange intern kommentar genom att klicka på pratbubblan ()

Slutligen välj mellan ”Spara och gå vidare till inköp” eller ”Spara och återgå till ordervy” (se beskrivning av alternativen nedan).

Spara och gå vidare till inköp - du hamnar direkt hamnar i Inköpsfunktionen - Visa inköpsförslag per order / dropship (se separat hjälpavsnitt om inköpsförslag per order).

Spara och återgå till ordervy – här kan man fortsätta att bereda övriga kundorder, när alla är genomgångna väljer man att gå vidare till inköp.

Ikonen på ordervyn har nu ändrat sig till statusen ”Dropshiporder skapad”().

Lådan blir brun när det finns ett dropshipförslag men inköp ej är skapat ännu.

När inköpsförslaget är skickat till leverantören ändras ikonen till ”Dropshiporder skickad till leverantör” (), man får enkelt en god överblick över vilka order som är dropship/direktinköp samt statusen på dessa via ikonerna i orderfunktionen. (Lådan får ett grönt kryss när de inköp som ligger under en order är skapade).

Om man ändrar en order (lägger till nya orderrader, ändrar antal) får ikonen utseendet som en låda med gul varningstriangel (). Då betyder det att dropshipförslaget måste uppdateras innan man kan skapa något inköp från förslaget.

 

Ta bort dropshipkoppling

En kundorder kan nu frikopplas från dropshipflödet om inköpsorderns koppling till kundordern avbrutits.  Knappen är inte klickbar om det finns kopplade inköp. 

dropshipkoppling.png

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer