Inköp per tidsperiod

Följ

Som en hjälp i inköpsprocessen finns menypunkten ”Inköp per tidsperiod”.

Här kan du enkelt göra en inköpsprognos eller skapa ett inköpsförslag baserat dels på systemets information om tidigare och/eller framtida säsongers försäljning, dels på din egen branschkunskap, trender och ledtider från leverantörer etc.

Välj först 3 olika tidsperioder där du vill se försäljningen per artikel (välj om det skall baseras på leveransdatum eller orderdatum). Du kan t.ex. titta på försäljningen förra månaden, och vad som ligger i order de två nästkommande månaderna. Eller se vad du sålde per artikel i juli 2008, 2009 och artiklar för leverans nu i juli.

Välj sedan vilken leverantörs artiklar du vill arbeta vidare med.


Har du mer än ett lager, kan du välja att se inköpsförslag på enskilt lager eller samtliga.

Genom att ställa muspekaren över ikonen () får du fram information om vad artikeln har för lagersaldo på varje lager (både disponibelt och fysiskt), och även hur många som är beställda och ännu ej inlevererade.

För hantering/visning av flera lager behöver du funktionen Multilager.

 

Varje artikel visas med:

  • Lagersaldo (LS)
  • Disponibelt lagersaldo (DS)
  • Försäljning per period (P1, P2, P3)
  • Beställningspunkt (BP); om ingen beställningspunkt finns angiven på artikeln så visas ”0”.
  • Beställningsförslag, som systemet föreslår (BF)

Om inte artikelregistret är uppdaterat, med ”Beställningspunkt”, ”Förpackningsstorlek” samt ”Antal att beställa”, visas beställningsförslag på de artiklar som uppvisar ett negativt värde på disponibla lagersaldot.Om du klickar på rubriken ”BF” () flyttas de antal artiklar som anges som beställningsförslag över till ”Antal att beställa”.

Annars skriver du själv in exakt det antal som skall beställas.

Slutligen välj mellan alternativen ”Spara och skapa inköp”, ”Spara” eller ”Spara och gå vidare”.

Väljer du ”Spara och skapa inköp”, visas nedan meddelande:

När du trycker ”OK” hamnar du i funktionen ”Ny inköpsorder” och de artiklar som har antal ifyllt i ”Antal att beställa” är redan inköpsordern kompletterad med.

Vid valet ”Spara” sparas de ändringar du gjort på bilden.

Vid valet ”Spara och gå vidare” sparas det du gjort och du går vidare till nästa sida för att kunna fortsätta att bereda övriga inköpsförslag, när alla är genomgångna väljer man att gå vidare till inköp (detta val finns endast då det finns artiklar på mer än en sida).

Var denna artikel till hjälp?
0 av 2 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer