Lager, justera lagersaldo/pris

Följ

Med Specters lagerhantering kan du enkelt söka på dina artiklar och justera ditt lager. Välj lager i vänster meny. Om du fått en inleverans av varor, välj justeringstypen ”Inleverans”, sök på den artikel du fått levererad och skriv hur många du fått. Systemet håller automatiskt reda på hur många du har total

Inleverans / justering lager

Om du gjort en lagerinventering väljer du ”Saldo/Prisjustering” och skriver in hur många artiklar du har i lager. Här kan du även ändra diverse prisuppgifter.Inleverans kan även göras utifrån Inköpsordern, det gör du genom att klicka på det röda krysset () på orderraden. Läs mer under inköp

 

Inventeringsunderlag

På Lagerhanteringssidan kan du skriva ut inventeringsunderlag, vilket är en lista på artiklarna i ditt lager men utan lagersaldo (detta för att inte påverka räknandet av artiklar, revisor krav).

Det finns även en mer omfattande inventeringsfunktion där du bland annat kan inventera dina artiklar med en streckkodsläsare och en dator. Du kommer till manualen för inventeringsfunktionen genom att klicka här.
 

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer