Artiklar, visa artiklar

Följ

Genom att klicka på "Artiklar" i vänstermenyn kommer man direkt till sökvyn för artiklar. OBS! För att enklast komma tillbaka till denna standardvy efter en sökning/filtrering klicka på ”Visa Artiklar” i den övre menyn.

Listningen på kolumnerna kan sorteras, flera klick på en rubrik avgör om sorteringen skall ske i stigande eller fallande ordning.

mceclip0.png

 

I standardvyn visas inte inaktiverade artiklar. Bilden nedan visar vad som kan sökas på.

Genom att klicka på "Fler sökkriterier" visas fler sökkriterier, se nedan:


Dropdown-menyn under artikellistan "Utför med markerade" tillåts markering av flera artiklar efter en ev. filtrering för den aktivitet som väljs i listan. 

 

Prisjustera


Du kan justera Inköpspris, Försäljningspris eller Inventeringspris (i alla valutor i systemet). Prisjusteringen kan antingen vara i procent eller ett fast belopp.

 

Inaktivera/återaktivera artiklar

Välj i rullgardinen sökkriterier för de artiklar som skall inaktiveras.

Resultat visas med antalet artiklar som är selekterade, klicka på ”Inaktivera artiklar” för att verkställa inaktiveringen.


Observera att inaktiverade artiklarna inte visas vid daglig användning, enbart när man valt att inkludera inaktiverade artiklar vid visa/söka.
För att aktivera en inaktiverad artikel tryck på change.gif , längst till höger på artikelraden.

 

Artikelvisning


Genom att klicka på Artikelnumret kommer du till ”Artikelkortet” med all information om artikeln praktiskt samlad under olika flikar. Välj ”Editera Artikel” i menyn i överkanten för att få möjlighet att ändra informationen på artikeln.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer