Vad är skillnaden på leverantörsfaktura och utgift?

Följ

En leverantörsfaktura registreras när man har fakturor med förfallodatum framåt i tiden. Fakturan kommer att stå som obetald tills dess att betalning görs, antingen manuellt eller via läs in redovisningsfil. Det sista alternativet är när man läser in redovisningsfil från bankgirocentralen.

En utgift kan vara från en kontantbetalning eller banklån som dras direkt från banken. Det är möjligt att koppla utgiften till en leverantör för att kunna söka fram historik. En utgift blir satt som betald direkt i systemet.

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer