Klarnafaktura

Följ

För att kunna fakturera dina Klarnafakturor direkt genom Specter måste du först ha vår Klarnamodul påkopplad i ditt system.

Du kan läsa mer om funktionen i länken. http://www.specter.se/klarna_integration

 

Man kan ha flera Klarnakonton aktiva i Specter förutsatt att webshopsleverantören hanterar att skicka med unikt butiksid per Klarnaorder. Säkerställ detta med er leverantör.

 

Viktigt! när du använder denna funktion är att du inte har pop-up blockare aktiverat i din webläsare. Vänligen dubbelkolla så att den är inaktiverad.

 

När du får en order från din webshop så är det viktigt att Klarnas reservationsnummer som är unikt för din kunds köp och betaltypen Klarnafaktura finns med.

Du ser denna info när du hoovrar över ordernumret inne i Specter.

 

Du skall sedan leverera och fakturera din order som vanligt och när du kommer i fakturaläget så ser du att din order är reserverad hos Klarna och kommer skapa en faktura där så fort du klickar på "skapa faktura"

Observera att du inte skall maila eller skriva ut Specterfakturan som skapas då det är din fodran gentemot Klarna som kommer att sätta den som betald per automatik.

 

 

 

 

 

Fakturera en Klarnafaktura manuellt i Specter.

Om du inte har någon webshop kopplad till ditt Spectersystem men ändå vill fakturera genom Klarna eller av någon annan anledning vill göra det manuellt gör du på följande sätt:

På kundkortet måste personnummer, epostadress och mobilnummer vara registrerat.

 

När du skapar en ny order måste följande ruta vara iklickad ( se bild )

Observera att det måste vara betalsätt Klarna också.

 

 

När du sparat ordern så kommer det automatiskt skapas en reservation hos Klarna, förutsatt att kunden blir godkänd. Kunden måste ha Personnummer, mobilnummer och en epost-adress inskrivet på kundkortet för att kunna sälja fakturan till Klarna via Specter. 

Leverera och faktura precis som ovanstående beskrivning.

Observera att du skall inte maila eller skriva ut Specterfakturan som skapas då det är din fodran gentemot Klarna som kommer att sätta den som betald per automatik.

 

När fakturan är skapad så kommer Klarnafakturan hoppa upp på skärmen. Observera att du inte får ha en popupblockerare påslagen i din websläsare. Den skriver du ut och exempelvis lägger i paketet. Du får även följande ikon markerad som indikerar att allt har gått bra och Klarna emottagit din förfrågan om fakturering.

Om du missat att skriva ut Klarnafakturan kan du klicka på Klarnaikonen och skriva ut fakturan igen.

 

Återläsning av inbetalningar från Klarna till ditt Spectersystem

Vanligtvis sker utbetalning till dig var fjortonde dag från Klarna om man inte har avtalat någonting annat med dem.

Vid dessa utbetalningstillfällen kommer du få ett mail med en avräkningsnota från Klarna och det mailet är en indikation på att du kommer få pengar till ditt konto. Vi samma tillfälle kommer de fakturor inne i Specter som ingår i den fakturapoerionde sättas som betalda per automatik.

 

 

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer