Andel avtalsfakturerat av totalt fakturerat

Följ

Visar totalt antal fakturerade kunder från systemstart till och med tilldatum och därav fakturerade avtalskunder.

Sedan visas hur många fakturor som skapats under perioden, hur många av dessa som är avtalsfakturor, hur många av avtalskunderna som är nya och hur många avtal som avslutats men annars skulle fakturerats.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer