Kostnad sålda varor

Följ

I Specter Business Management kan man välja om lagervärdering skall beräknas på artikelns inventeringspris eller utifrån FIFO-beräkning.

Skillnaden mellan dessa lagervärderingsmetoder är:

  • Lagervärdering baserad på inventeringspris, här används inventeringspriset på artikelkortet vid beräkning av lagervärde. Kalkylinköpspriset används vid beräkning av kostnad sålda varor och täckningsbidrag.
  • Lagervärdering enligt FIFO metoden använder inköpspriset vid inleverans och utleverans för att beräkna lagervärde, kostnad sålda varor samt täckningsbidrag.

Nedan visas skillnaden i rapporten för "Kostnad sålda varor" beroende på vilken typ av lagervärderingsmetod man använder i systemet.

 

System utan FIFO

Rapporten Kostnad sålda varor (KSV) visar kostnaden för de varor som har sålts under vald period. Kostnaden beräknas på antal sålda varor och det kalkylinköpspris som är satt på respektive artikel. Möjlighet finns att köra rapporten på bara butiksförsäljning eller bara fakturerad försäljning eller för all försäljning.

 

System med FIFO

Rapporten Kostnad sålda varor (KSV) visar kostnaden för de varor som har levererats under vald period. Kostnaden beräknas på antal utlevererade varor och det faktiska snittinköpspris för respektive artikel. Möjlighet finns att köra rapporten på bara kassaleveranser eller bara leveranser via order eller för alla leveranser.

 

Med FIFO-hantering påkopplat till systemet kan även en journal med bokföringsunderlag skapas av KSV-rapporten. Syftet med bokföringsordern är att boka om från lager till artikelns kostnadskonto. På så sätt bokas kostnad för inköpet först när varan har levererats. På bokföringsunderlaget används artiklarnas kostnadskonton och kontot för Lager enligt inställt under Inställningar - Standardkonton. KSV-journal måste skapas för varje kalendermånad.

 

Endast leveranser gjorda efter att FIFO aktiverats räknas med i bokföringsordern. Tidigare leveranser ingår i KSV-rapport men alltså inte på KSV-journal.

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer